Teenused

Teenused

Lisatud  info, mida on võimalik 2023. aastal meie kaudu saada :

 • Metsataimede tellimine
 • Metsa istutamise teenus
 • Maksude alane nõustamine – kes on müünud materjali või raieõigust
 • Metsamajanduskava tellimine
 • Metsa ja metsamaa väärtuse hindamine
 • Puidu hinna info
 • Metsateatiste esitamine
 • Metsa raiete korraldamine kuni turustamiseni
 • Metsa enampakkumise korraldamine- meie teenustasu on kuni 2,5 % lõpphinnast
 • Istutatud kultuuri hooldamine- varakult tellida, on järjekord
 • Noorendike hooldusraie metsas – hetkel on järjekord
 • Taimekaitsevahendite hankimine- odavamalt kui poehind
 • Maapinna ettevalmistamise korraldamine – varakult teatada, et saaks paika panna logistika
 • PRIA pindalatoetuste juhendamine
 • Nõustamine kontoris (Mustamäe tee 4, ruum 216) ja meili teel- kõik metsaga seotud teemad
 • Metsa kuivenduse korraldamine
 • Metsanduslike toetuste taotlemine- Natura toetus, kava toetus, metsa istutamise toetus jne
 • Metsaga seotud vaidluste lahendamine
 • Halumasina ja puulõhkumise masina laenutus (mõlemal mootor 4 kw)
 • Istutustorude ja –vakkade laenutus
 • jne